00 800 67 89 10 11

13. říjen 2021 09:00 - 15. říjen 2021 18:00 | České Budějovice

Konference - Udržitelný rozvoj XII

Ve dnech 13. 10. – 15. 10. 2021 proběhne mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj XII: „Evropa 2030 – ambice, vize a realita“.

Konference Udržitelný rozvoj XII: „Evropa 2030 – ambice, vize a realita“ představuje platformu pro setkání odborníků zabývajících se aktuálními evropskými tématy, a to zejména českých a slovenských. V tomto smyslu si konference klade v roce 2021 následující cíle:

  • Charakterizovat celkový strategický pohled na Evropu a její budoucí směřování v horizontu roku 2030 v politické, ekonomické, sociální, bezpečnostní a environmentální dimenzi, včetně pozice a role ČR.  Zhodnotit plány a směřování nové Evropské komise, včetně pozice a priorit ČR, příprava českého předsednictví EU. Diskutovat priority a stav programovacího období 2020-2027.
  • Zhodnotit aktuální situaci, problémy a výzvy EU v roce 2021 (COVID-19 a jeho dopady, prohlubování integrace ČR v rámci EU, stav demokracie v EU, participace občanů na evropské integraci, problematika schengenské spolupráce, Europolu, Eurojustu, spolupráce v oblasti vybraných politik EU, institucionální reformy, různé představy o budoucnosti EU, obavy z dalšího rozšiřování EU a migrace, udržitelnost základních svobod EU, vnitřní a vnější bezpečnost EU, rozvoj evropských regionů, dopady Brexitu apod.).
  • Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovně občanů EU z hlediska současného ekonomického vývoje.
  • Připomenout významné události české státnosti. 

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací i představitele soukromého sektoru. 

Akce se koná pod záštitou Evropského parlamentu, ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a primátory statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.

Pozvánku naleznete ke stažení zde

Bližší informace a možnost registrace naleznete na Konferenční systém (vsers.cz)