00 800 67 89 10 11

22. září 2021 18:00 - 20:00 | Kroměříž

Noc literatury

Netradiční veřejné čtení současné evropské literatury opět i v Kroměříži.

Zveme Vás na veřejný přednes ukázek světové literatury, v půlhodinových intervalech budou číst pracovníci knihovny a studenti Arcibiskupského gymnázia. Akce probíhá v letní čítárně Knihovny Kroměřížska (v případě nepříznivého počasí v prostorách knihovny) a v prostorách Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia.