00 800 67 89 10 11

09. srpen 2021 08:00 - 20. srpen 2021 12:00 | Pardubice

Přidej se k nám! Hledáme...

Máte zkušenosti s evropskými projekty? Jste kreativní a baví Vás organizovat akce? Hledáme nového koordinátora informačního střediska EU Europe Direct Pardubice!

Láká Vás netradiční a originální práce? Máte rádi evropskou tematiku a baví Vás organizace akcí? 

Do pardubického střediska EU Europe Direct hledáme nového kolegu/kolegyni.

Co nabízíme, požadujeme, a do kdy je potřeba poslat životopis? Vše naleznete níže či v přiloženém souboru ke stažení.

Těšíme se na uchazeče!

Název pozice: Koordinátor informačního střediska EU Europe Direct Pardubice

Požadavky na uchazeče:
•    VŠ vzdělání,
•    výborná orientace v problematice Evropské unie a zájem o evropské záležitosti,
•    pozitivní vztah k Evropské unii,
•    příjemné vystupování a kultivovaný projev,
•    znalost AJ na úrovni B2
•    dobrý písemný projev a prezentační dovednosti, výborné komunikační dovednosti
•    samostatnost, kreativita, zodpovědnost
•    organizační schopnosti,
•    zkušenosti s prací se sociálními médii (FCB, IG)
•    zvládání stresových situací, časová flexibilita, 
•    trestní bezúhonnost.

Náplň práce:
•    koordinace činnosti informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice (dále ED),
•    komunikace se širokou veřejností a různými cílovými skupinami, partnerskými organizacemi, pracovníky Zastoupení Evropské komise a sítí zřizovaných Evropskou komisí,
•    zodpovídání dotazů z oblasti EU,
•    organizace kulturních a vzdělávacích akcí (besedy, přednášky, soutěže, výstavy, festivaly),
•    administrativní činnost,
•    správa webových stránek a sociálních sítí ED (tvorba příspěvků, aktualizace informací, …).

Nabízíme:
•    zázemí v příspěvkové organizaci,
•    zajímavou a pestrou práci v dynamickém prostředí a mladém kolektivu,
•    5 týdnů dovolené,
•    příspěvek na stravování formou stravenek,
•    mobilní telefon,
•    možnost dalšího vzdělávání,
•    platové ohodnocení dle praxe.

Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je:
•    státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt,
•    dosáhla věku 18 let,
•    způsobilá k právním úkonům,
•    bezúhonná.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•    jméno, příjmení, popř. titul,
•    datum a místo narození,
•    místo trvalého pobytu,
•    adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní kontakt.

K přihlášce přiložte:
•    strukturovaný životopis ve formátu Europass,
•    motivační dopis,
•    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů
osvědčujících znalosti a dovednosti,
•    originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
•    souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
v tomto znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich
zpracování.

Jméno a příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 20. 8. 2021 osobně do infocentra – Turistické informační centrum Pardubice, p.o. (do 12:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:
Mgr. et Mgr. Miloslava Christová
ředitelka Turistického informačního centra Pardubice, p.o.
nám. Republiky 1
530 02 Pardubice

Strukturovaný životopis a motivační dopis je v daném termínu nutné doložit také v elektronické podobě na e-mailové adresy: christova@ticpardubice.cz a europedirect@ticpardubice.cz.

Obálku je nutné označit nápisem: „Výběrové řízení – koordinátor Europe Direct (NEOTVÍRAT)“. Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.
Předpokládaný termín pohovoru bude sdělen individuálně jednotlivým uchazečům.