00 800 67 89 10 11

03. srpen 2021 17:22 - 20. říjen 2021 23:59 | Karlovy Vary

Letní fotosoutěž ED

Fotosoutěž Zelená dohoda pro Evropu. Jak se díváte na toto dlouho diskutované evropské téma ekologie a životního prostředí? Zašlete nám svoji fotografii i její příběh do 3. 10. 2021. PRODLOUŽENO do 20. října!!!!!

Europe Direct Karlovy Vary a Eurocentrum Karlovy Vary  vyhlašují první ročník letní fotosoutěže zaměřený na tzv. Zelenou dohodu pro Evropu. Podrobnosti k tomuto tématu najdete třeba zde https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs.

Projevy změny klimatu a zhoršování životního prostředí můžeme vidět na různých místech a při různých příležitostech. Lidé, firmy i státy již začínají uvažovat o různých řešeních tohoto globálního problému, který se týká ovzduší, vody, přírodních zdrojů a odpadů. Hledají se nové cesty, nové zdroje energií i nové výrobní postupy. Jistě i Vy máte k tomuto tématu co říci prostřednictvím vlastních fotografií a tak se zúčastněte naší soutěže.

Pokud byla Vaše fotografie pořízena v některé z členských zemí Evropské unie včetně České republiky a pojí se k ní zajímavý příběh, pak nám ji můžete poslat na e-mail fotosoutez@euroskop.cz. Nejzdařilejší snímky vybere nezávislá porota. O co hrajete?  Soutěžící na 1. - 3. místě si mohou vybrat jednu z 5 zajímavých knih a na výherce ze 4. a 5. místa čekají deskové hry viz fotografie.

Pravidla soutěže naleznete na webu Eurocentra KV nebo facebooku.

Abyste měli dost času na třídění svých letních fotografií, PRODLUŽUJEME soutěž do 20. října!!!!!


Soutěž se koná u příležitosti Konference o budoucnosti Evropy.