00 800 67 89 10 11

03. srpen 2021 17:22 - 03. říjen 2021 17:22 | Karlovy Vary

Letní fotosoutěž ED

Fotosoutěž Zelená dohoda pro Evropu. Jak se díváte na toto dlouho diskutované evropské téma ekologie a životního prostředí? Zašlete nám svoji fotografii i její příběh do 3. 10. 2021.

Europe Direct Karlovy Vary a Eurocentrum Karlovy Vary  vyhlašují první ročník letní fotosoutěže zaměřený na tzv. Zelenou dohodu pro Evropu. Podrobnosti k tomuto tématu najdete třeba zde https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs.

Projevy změny klimatu a zhoršování životního prostředí můžeme vidět na různých místech a při různých příležitostech. Lidé, firmy i státy již začínají uvažovat o různých řešeních tohoto globálního problému, který se týká ovzduší, vody, přírodních zdrojů a odpadů. Hledají se nové cesty, nové zdroje energií i nové výrobní postupy. Jistě i Vy máte k tomuto tématu co říci prostřednictvím vlastních fotografií a tak se zúčastněte naší soutěže.

Pokud byla Vaše fotografie pořízena v některé z členských zemí Evropské unie včetně České republiky a pojí se k ní zajímavý příběh, pak nám ji můžete poslat na e-mail fotosoutez@euroskop.cz. Nejzdařilejší snímky vybere nezávislá porota. Výherci získají ceny v podobě hodnotných knih a zajímavé publikace.

Pravidla soutěže naleznete na webu Eurocentra KV nebo facebooku.

Soutěž se koná u příležitosti Konference o budoucnosti Evropy.