00 800 67 89 10 11

30. červen 2021 00:00 - 31. prosinec 2021 00:00 | Pardubice

SPŠE a ERASMUS+ pomáhají dětem

Žáci SPŠE a VOŠ Pardubice díky programu ERASMUS+ vyrobili pomůcky pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

PROJEKT ERASMUS KA2 "3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN"

SPŠE A VOŠ PARDUBICE | 2018-2021

Projekt byl realizován ve spolupráci technických škol ze Švédska z Vaggerydu a Slovenska z Prešova.

V průběhu trvání projektu vytvořily žákovské týmy pomůcky pomocí programování, 3D tiskárny s využitím elektroniky a dalších digitálních technologií. Pomůcky procvičují pohyby rukou, nohou i jejich jemnou motoriku. Každý tým sestavil labyrinty ovládané pohyby rukou, případně i nohou. Český tým se taktéž zaměřil na náročnější pomůcky. Nebylo jednoduché je vytvořit, jejich tvůrci museli nastudovat programy přesahující školní učivo. Přesto tvůrci dokázali vytvořit pomůcku s nečekaně se rozsvěcujícími světélky, které je nutné co nejrychleji zhasnout, traktor řízený na dálku otáčením zápěstí a robotickou ruku, která snímá ohyby prstů.

Studenti vytvářeli uvedené výstupy projektu částečně ve svém volném čase a značnou část během pobytu v partnerských školách ve Vaggerydu a v Prešově.

Závěrečné setkání a předání pomůcek do sanatoria Hamzová bylo připravené na březen 2020, ale epidemická situace tuto akci již neumožnila uskutečnit. Předání pomůcek a trvání projektu muselo být odloženo až do léta 2021.

I přes složitou situaci v závěru projektového období byl jeho přínos pro účastníky značný. Jak uváděli v dotaznících a v závěrečné eseji, osvojili si hodně znalostí i dovedností nad rámec vyučování, vyměnili si odborné znalosti mezi třemi evropskými školami, zlepšili komunikační i jazykové dovednosti, poznali život mladých v jiných zemích a získali nové přátele s podobnými nejen technickými zájmy.

V současné době navázalo SPŠE na dobrou zkušenost dalším projektem. Kromě Švédska a Slovenska se zapojily týmy i z Bulharska, Řecka, Francie a vytváří vizuální pomůcky pro usnadnění vyučování zejména odborných předmětů.

Kompletní článek i s obrazovou přílohou naleznete níže ke stažení. Autorkou je koordinátorka projektu Mgr. Jana Binarová.