00 800 67 89 10 11

29. červenec 2021 00:00 - 31. srpen 2021 00:00 | Kroměříž

Číslo 112 slaví 30 let !

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 slaví 30 let

112 je tísňová linka, která funguje ve všech státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku.

Vznikla na základě rozhodnutí Rady Evropských společenství č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání.

Jednotné evropské číslo tísňového volání bylo v České republice zavedeno na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne 19. dubna 2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002 ze dne 3. dubna 2002. 

K příjmu tísňového volání na lince 112 byl určen Hasičský záchranný sbor ČR. Bylo vybudováno 14 center tísňového volání umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů, jejichž testovací provoz byl ukončen v červnu 2004.

Tato centra jsou v rámci České republiky hlasově i datově propojena a jsou vzájemně zastupitelná.

Operátoři a operátorky linky jsou schopni odbavovat hovory v češtině, angličtině a němčině. V případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.