00 800 67 89 10 11

01. červenec 2021 00:00 - 31. prosinec 2021 00:00 | Pardubice

Slovinsko předsedá Radě EU

Země hor i pláží, kde najdete nejstarší vinnou révu na světě, se ujala předsednictví Rady EU.

Slovinské předsednictví Rady EU: 1. července – 31. prosince 2021

Priority slovinského předsednictví se řídí jeho mottem: „Together. Resilient. Europe.“ (Společně. Odolní. Evropa.)

Program předsednictví se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:

  • oživení Evropy, odolnost a strategická autonomie,
  • úvahy o budoucnosti Evropy,
  • evropský způsob života, právní stát a evropské hodnoty,
  • zvýšení bezpečnosti a stability v sousedství EU.

Slovinské předsednictví Rady EU se bude snažit aktivně přispět k posílení odolnosti EU vůči zdravotním, hospodářským, energetickým, klimatickým a kybernetickým krizím. Pro posílení odolnosti EU bude mít zásadní význam spolupráce, vzájemná podpora a solidární přístup ve prospěch všech evropských občanů.

U příležitosti předsednictví uspořádáme soutěž. Prostřednictvím jednoduchého kvízu budete moci prověřit své znalosti o Slovinsku a zároveň si rozšířit obzory o krásách této úchvatné země!

Navštivte také: