00 800 67 89 10 11

08. červenec 2021 10:23 - 30. září 2021 10:23 | Jihlava

Železnicí po Vysočině

Evropská unie se rozhodla jmenovat rok 2021 Evropským rokem železnice. Chce tím podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy. I proto vyhlašujeme letní fotosoutěž ŽELEZNICÍ PO VYSOČINĚ.

◾️své fotografie zachycující železniční dopravu na Vysočině zasílejte do 31. 8. 2021 (edit: prodlouženo do 30. 9. 2021) na adresu jihlava@europe-direct.cz
◾️zaslané fotografie vyhodnotí trojčlenná porota
◾️tři nejúspěšnější autoři se mohou těšit na zajímavé ceny

Problematika změny klimatu a životního prostředí je jedním z témat Konference o budoucnosti Evropy (KOBE). Boj proti změně klimatu a škodám na životním prostředí je pro Evropskou unii i celý svět naléhavým úkolem. Jak chcete, aby budoucnost vypadala? Zapojte se do diskuse ještě dnes!

Doprava tvoří 25 % emisí skleníkových plynů v EU. Železnice se však na tomto čísle podílí pouze 0,4 %. Důvodem je skutečnost, že většina vlaků využívá elektřinu - jedná se tak o jediný druh dopravy, který od roku 1990 výrazně snížil své emise. Může tak zastávat významnou roli v udržitelném cestovním ruchu.

Díky nízkému počtu nehod je železnice také nejbezpečnějším způsobem pozemní dopravy. Nehodami na železnici je způsobeno pouze 0,1 smrtelných úrazů v přepočtu na miliardu cestujících na kilometr. U nehod autobusů dosahuje toto číslo hodnoty 0,23, u autonehod je to 2,7 a u nehod na motorce dokonce 38. Jedná se o údaje z let 2011–2015. V roce 2018 Parlament schválil také nová opatření k posílení práv cestujících v železniční přepravě.

Železnice spojuje odlehlé oblasti a zajišťuje vnitřní a přeshraniční soudržnost evropských regionů. Vlaky ale cestuje pouze 7 % cestujících a 11 % zboží. Mezi některé z problémů patří například zastaralá infrastruktura, zastaralé obchodní modely či vysoké náklady na údržbu. Pokud chce EU vytvořit společný železniční prostor, bude třeba tyto překážky nejprve překonat. 

Silniční doprava přepravuje až 75 % vnitrozemské nákladní dopravy: její významná část by se tak měla přesunout na železnici a vnitrozemské vodní cesty, které jsou podstatně udržitelnějším způsobem dopravy, což by pomohlo snížit emise. Na to jsou však zapotřebí značné investice a implementace transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Zdroj a více informací: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/rok-2021-je-evropsky-rok-zeleznice