00 800 67 89 10 11

12. červenec 2021 00:00 - 14. červenec 2021 23:55 | Karlovy Vary

Pražský evropský summit

Europe Reborn - Strategická autonomie EU v sázce

Ve dnech 12. - 14. července se v pražském Černínském paláci sejdou vrcholní evropští představitelé, zástupci akademické půdy a think-tanků, ale i delegáti z korporátní sféry a médií, za účelem diskuze o budoucnosti Evropské unie.
Sedmý ročník Pražského evropského summitu je rozdělen do dvou okruhů zaměřených na politická a ekonomická témata. V rámci politického okruhu se bude diskutovat o otázkách týkajících se vnějších vztahů EU, jako je demokratizace ve světě, transatlantické záležitosti, mezinárodní obchod nebo politika sousedství EU. Ekonomický blok se zaměří na otázky týkající se postpandemické obnovy od evropské zelené dohody, digitalizace až po ekonomickou a genderovou (ne)rovnost.
Kromě veřejných panelových diskusí a expertních uzavřených kulatých stolů přivítá summit také 30 mladých politických lídrů na formátu Future European Leaders Forum (FELF), které se bude konat od 12. - 16. července. FELF je oficiální součást Konference o budoucnosti Evropy. Summit se bude konat v hybridním formátu se zhruba 200 účastníky, kteří dorazí osobně. Zbytek účastníků ho bude mít možnost sledovat online.
Podrobnější informace najdete na webové stránce, Facebooku, Twitteru, Instagramu nebo Linkedinu.