00 800 67 89 10 11

28. červen 2021 19:34 - 19:34 | Karlovy Vary

Inspirace Novým evropským Bauhausem

Karlovarský kraj vytvoří digitální modely budov

Karlovarský kraj plánuje v následujících obdobích přenést řízení rozvoje území regionu do plně digitalizovaného prostředí. Díky tomu bude možné sladit výstavbu budov z pohledu přípravy rozpočtu stavby, energetické náročnosti i dobu udržitelné existence objektů. Využít chce k tomu metodu BIM (Building Information Modeling), tedy vytvoření digitálního modelu – dvojčete budovy, který bude zahrnovat veškeré informace o objektu pro jeho realizaci, správu a provoz po dobu jeho užívání. To zároveň umožní získaná data propojit s digitální technickou mapou Karlovarského kraje a pracovat s nimi při plánování výstavby a rozvoje infrastruktury v okolí, v rámci celého regionu. Později by se tato data mohla promítnout i do připravované Digitální mapy veřejné správy ČR. 

 

Plán Karlovarského kraje koresponduje s iniciativou Evropské komise, která nese název „Nový evropský Bauhaus“. „Myšlenku nového evropského Bauhausu, která vychází z avantgardní německé umělecké školy 20. let minulého století, oznámila loni předsedkyně EK Ursula von der Leyen. Cílem je sjednotit úsilí v oblasti architektury, designu, udržitelnosti a investic s ohledem na snahu o dosažení klimatické neutrality v Evropě. Veškeré nápady a řešení by měly v první řadě šetřit životní prostředí, vycházet z potřeb lidí, ale zároveň omezovat zátěž pro naši planetu. My bychom chtěli začít uplatňovat tento přístup i v našich rozvojových plánech,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Pilotním projektem, kde si kraj novou metodu vyzkouší, bude rekonstrukce budovy B krajského úřadu, která stejně jako ostatní objekty úřadu slouží už 20 let a technické problémy v podobě netěsnících oken, přehřívání prostor i konstrukčních závad se kupí. „V  rámci předprojektové a projektové přípravy se vytvoří digitální model budovy, který bude následně upraven podle skutečné realizace. Tento model se stane zdrojem pro digitální technickou mapu a pro správu celé budovy,“ uvedl hejtman.