00 800 67 89 10 11

15. červen 2021 15:00 - 17:00 | Pardubice

Dobrovolníci převezmou svá ocenění

KONEP ve spolupráci s celou řadou partnerů ocení dobrovolníky Pardubického kraje!

Dobrovolnictví patří ke klíčovým aktivitám nejen na úrovni celoevropské, ale také té krajské a regionální.

Jsme si vědomi významu a přínosu dobrovolnictví pro celou společnost, a proto jsme se i letos stali partnerem významné pardubické události, kterou je Oceňování dobrovolníků Pardubického kraje. Oceněni budou nejen jednotlivci, ale také firmy či neziskové organizace.

Hlavním organizátorem je KONEP. Mezi další partnery patří například Rytmus Východní Čechy, Pardubický kraj, Europe Direct Pardubice a další.

S ohledem na pandemickou situaci a protiepidemická opatření proběhne předávání cen v omezeném rozsahu. Nebude realizován slavnostní galavečer.

V restauraci U Lva však proběhne slavnostní předání cen všem oceněným, a to 15. 6. 2021 od 15:00 do 17:00 hodin.

Za Europe Direct Pardubice budeme předávat také speciální cenu organizaci, která se věnuje dobrovolnické činnosti v mezinárodním měřítku.

Gratulujeme všem oceněným a velice se těšíme na osobní setkání a předání cen!

PROGRAM:

  • 14.30 prezence účastníků,
  • 15.00 zahájení – hudební vystoupení, přivítání hostů, úvodní slovo Pavel Šotola, Miluše Horská,
  • 15.15 vyhlášení kategorie Nezisková organizace 2020:

5 oceněných – předávají Andrea Pavlíková a Aleš Kalina,
1 speciální cena:
EUROPE DIRECT Pardubice – předává Andrea Pavlíková,

  • hudební vystoupení,
  • 15.35 vyhlášení kategorie Společensky odpovědná firma 2020:

10 oceněných – předávají Jana Machová a Pavel Šotola,
2 speciální ceny:
CZECHINVEST – předává Tomáš Vlasák,
Rytmus VČ – předává paní Košvancová,

  • hudební vystoupení,
  • 16.10 vyhlášení kategorie Dobrovolník 2020:

10 oceněných – předávají Miluše Horská a Tomáš Vlasák,
4 speciální ceny:
Cena radního Pk – předává Pavel Šotola,
Cena Krajské hospodářské komory – předává Eva Malinová,
Cena Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka 2x – předává Lucka Křivková,

  • poděkování,
  • hudební vystoupení,
  • 17.00 ukončení.