00 800 67 89 10 11

24. červen 2021 10:00 - 10:00 | České Budějovice

Digitalizace a virtuální realita

Jaký dopad má digitalizace a virtuální realita na vzdělávání? Jaký vliv měla v tomto ohledu situace okolo koronaviru? A jaká je připravenost studentů a učitelů?

Vliv digitalizace a virtuální reality na vzdělávání je dalším tématem, o kterém budeme diskutovat s občany v rámci "Konference o budoucnosti Evropy".

Akční plán pro digitální vzdělávání má do budoucna členským zemím pomoci s digitálním vzděláváním svých občanů a zajistit dlouhodobou ekonomickou stabilitu unijní sedmadvacítky.

Pandemie Covid-19 významným způsobem narušila vzdělávání a způsobila rychlý nástup distanční a online výuky. Masové užívání technologií však odhalilo velké mezery a nedostatky.

Je to zároveň příležitost přizpůsobit naše vzdělávání a získávání dovedností novému digitální věku. Je koronavirová krize zlomovým okamžikem našeho přístupu k technologiím ve spojitosti se vzděláváním? Jaký názor mají jihočeští studenti na Akční plán pro digitální vzdělávání? Jaký názor máte Vy? Připojte se na veřejnou debatu pořádanou ke Konferenci o budoucnosti Evropy!


Diskuze bude probíhat prostřednictvím platformy ZOOM a to ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 10:00. 

Přihlaste se do diskuze přes registrační formulář: https://forms.gle/Wg2b1eTUwDXrFScg9

BUDOUCNOST JE VE VAŠICH RUKÁCH!

Více informací o Konferenci o budoucnosti Evropy naleznete zde.