00 800 67 89 10 11

15. červen 2021 17:00 - 18:30 | Pardubice

Budoucnost Evropy pohledem kraje

Zapojte se do netradiční akce "Budoucnost Evropy pohledem Pardubického kraje". Jakou roli v rozvoji kraje má hrát Evropská unie? Jaký vliv má Evropská unie na Vaše město nebo přímo na Váš život? A co byste do budoucna zachovali a co změnili?

Eurocentrum Pardubice pořádá ve spolupráci s Europe Direct Pardubice regionální besedu u příležitosti konání Konference o budoucnosti Evropy. Nechte slyšet svůj hlas!

O čem budeme diskutovat?

  • Jak si představují budoucnost našeho regionu občané Pardubického kraje?
  • Jakou roli v rozvoji kraje má hrát Evropská unie?
  • Jak efektivně využít aktuální příležitosti k transformaci regionu?
  • Jak občané vnímají plánované projekty? Jakou změnu přinesou?
  • Jaký vliv má Evropská unie na Vaše město nebo přímo na Váš život?
  • Co byste do budoucna zachovali a co změnili?
  • Co Vám členství v Evropské unii přineslo?
  • Zapojte se do celounijní Konference o budoucnosti Evropy, a pište nám své dotazy či postřehy již nyní!


Vaše postřehy a názory budou komentovat pozvaní hosté:

ŠTĚPÁN PECH - ředitel Odboru věcných politik EU Úřadu vlády ČR
MIROSLAV JANOVSKÝ - vedoucí Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje
DARIA HVÍŽĎALOVÁ - manažerka ve společnosti JHV - ENGINEERING s.r.o. Pardubice
ZBYNĚK PROKOP - zástupce Pardubického kraje v Bruselu

Akci moderuje: PETRA SRDÍNKOVÁ - ředitelka Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK.

Diskuze je určena pro širokou veřejnost a proběhne online prostřednictvím platformy Cisco Webex. Všem registrovaným bude zaslán přihlašovací link.

Diskuze bude vysílána živě na Facebooku Eurocentra Pardubice a partnerů projektu. Zájemci bez účtu na Facebooku mohou sledovat živé vysílání (i jeho záznam).

Přispějte svými podněty do diskuze! REGISTRACE a zasílání dotazů na e-mailu: eurocentrum.pardubice@euroskop.cz, nebo na sli.do s hashtagem #KOBEPardubice.

Výstupy z debaty budou zpracovány a postoupeny dále v rámci celoevropské platformy futureu.europa.eu.


Náhled pozvánky.