00 800 67 89 10 11

07. červen 2021 15:00 - 17:00 | Karlovy Vary

Veřejné projednání JTF

Chcete se podílet na přechodu Karlovarského kraje od těžby uhlí k na udržitelnému rozvoji?

V rámci participace veřejnosti na tvorbě Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj a čerpáním finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci pořádá Karlovarský kraj veřejné projednání Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj. V rámci diskuse bude také prostor pro otázky k transformaci kraje.
Veřejné projednání, které proběhne online prostřednictvím aplikace MS Teams dne 7. června 2021 od 15.00 hod.
Odkaz pro přihlášení naleznete na stránce Regionální stálé konference https://www.rskkvk.cz/aktualita/verejne-projednani-psut/54