00 800 67 89 10 11

15. květen 2021 11:27 - 31. prosinec 2025 11:27 | Brno

Stáže v institucích EU + ostatní

Studenti či absolventi vysokých škol mohou získat první zkušenosti s prací v institucích Evropské unie prostřednictvím stáží.

Každá instituce EU umožňuje seznámení s její činností prostřednictvím stáží. Délka stáže, výběrová řízení a nástup na stáž se liší v závislosti na instituci a druhu stáže. Stáže se vyhlašují v pravidelných termínech, které jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých institucí. 

Instituce EU nabízejí jak placené (odvíjí se od země, kde se daná stáž bude odehrávat, většinou cca 1100 € měsíčně, což stačí na živobytí a náklady spojené s pobytem v Bruselu nebo Štrasburku - pronájem pokoje ve sdíleném bytě v Bruselu se pohybuje kolem 300 - 600 € měsíčně), tak neplacené stáže.

Největší počet míst pro stážisty nabízí Evropské komise (přijímá nejvíce uchazečů - přes 600) a Evropský parlament, existuje zde tedy největší šance na přijetí, ale také je zde velká konkurence z důvodu velkého počtu přihlášek. 

Konkrétní odkazy na webové stránky institucí s veškerými informacemi ohledně požadavků na jednotlivé stáže, naleznete v odkazech níže. Kliknutím na názvy níže uvedených institucí budete přesměrováni přímo na stránku s informacemi o nabízených stážích.


Instituce EU:

Evropská komise

Evropský parlament

Rada EU

Soudní dvůr EU (Lucemburk)

Evropský účetní dvůr (Lucemburk)

Evropský výbor regionů

Evropský hospodářský a sociální výbor

Agentura EU pro kosmický program (Praha)

Evropský veřejný ochránce práv

Překladatelské středisko pro instituce EU (Lucemburk)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (Riga)

Evropská centrální banka (Frankfurt)

Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost

Společné výzkumné centrum EU

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)


Další organizace:

Česká centra

Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii v Bruselu

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Evropská univerzita ve Florencii


Souhrnné informace o výběrových řízeních na stránkách EPSO.


Kde hledat další informace?

Facebook:


Webové stránky:

Publikace:

V případě, že se chcete po dokončení studia ucházet o zaměstnání v institucích EU, doporučujeme Vám přečíst si brožurku Průvodce labyrintem výběrových řízení do institucí EU.


Přejeme hodně štěstí při výběru stáže!