00 800 67 89 10 11

24. květen 2021 18:00 - 20:00 | Pardubice

Vietnamci v Česku...

Víte, že Rada EU v roce 2020 schválila obchodní dohodu mezi EU a Vietnamem? Evropskou unii však nepojí s touto zemí pouze vztahy na poli obchodu, ale také na poli migrace. Online beseda nabídne třeba vhled do života vietnamské komunity v ČR. A co dalšího?

V rámci "Multikulturního května" vás srdečně zveme na online besedu „Vietnamci v Česku – „modelová“ minorita?“ se sociální geografkou a migracioložkou Terezou Freidingerovou. 

Dnes, v roce 2021, jsou obyvatelé vietnamského původu již neodmyslitelnou součástí české společnosti. Navštěvují mateřské školky, školy a kroužky volnočasových aktivit. Provozují maloobchod, velkoobchod i služby. Pracují ve výrobě, sdělovacích prostředcích, ale i ve službách státu. Žijí životy obyčejných lidí, euromilionářů i osob balancujících na hraně zákona. Pro mnohé z nich je stále těžší říci, zda jsou více Vietnamci, Čechovietnamci, nebo snad Češi? 

Cesta k tomuto stavu nebyla však vždy přímočará. Co předcházelo současné pozici Česka mezi top 10 světovými destinacemi vietnamské migrace? Jak se vyvíjel vzájemný vztah české majority a vietnamských migrantů? Jak se proměňovala samotná vietnamská diaspora? 

Nejen odpovědi na tyto otázky prozradí náš vzácný host, kterým je zmiňovaná Tereza Freidingerová. 

Tereza Freidingerová je sociální geografka a migracioložka. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá vietnamskou diasporou v Česku a širším středoevropském prostoru. Pracuje jako vědeckovýzkumná pracovnice na FSV UK a jako migrační analytička.

Akce proběhne online 24. května 2021 od 18:00 hodin přes platformu ZOOM. V případě zájmu se, prosím, registrujte.

Děkujeme a těšíme se na Vás!