00 800 67 89 10 11

01. květen 2021 08:00 - 31. prosinec 2021 16:00 | Pardubice

Jsme součástí nové generace!

Od 1. 5. 2021 jsme oficiálně součástí nové generace informačních středisek Evropské unie EUROPE DIRECT!

Novinky v mnoha ohledech! Nejen nový vizuální styl a logo. Co nového čeká generaci informačních středisek EU? A jaký dopad to bude mít na nás - Evropany? Přijďte sdělit svůj názor, zjistit, jak Vám střediska mohou být nápomocná či jak se můžete bavit na akcích, která pro širokou veřejnost organizují.  

Od 1. května 2021 zahájila svou činnost nová generace středisek EUROPE DIRECT. Těší nás, že se i naše pardubické středisko připojí k dalším více než 420 podobným v rámci celé EU, jež působí od severu Estonska přes Česko až po Kanárské ostrovy!

Poskytování informací, organizování akcí a zodpovídání dotazů není jediné, s čím mohou lidem informační střediska pomoci. Novou úlohou informačních center bude také shromažďovat názory na to, jak si Evropa vede a co od ní lidé očekávají. 

Úloha a role středisek EUROPE DIRECT byly oproti předchozím generacím výrazně modernizovány. Co si pod modernizací představit? Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice přinášíme 4 základní okruhy rozšíření a zlepšení služeb našich regionálních středisek. 

1. Zapojí lidi do akcí, dialogů s občany a různých forem interakce off-line i on-line, se zvláštním ohledem na Konferenci o budoucnosti Evropy

V EUROPE DIRECT Pardubice Vám besedy, workshopy či výstavy a řadu dalších veřejných aktivit na aktuální evropská témata – z oblasti ekologie, bezpečnosti, hospodářství či digitalizace až po otázky demokracie, právního státu nebo postavení a úlohy EU na světové scéně. 

2. Poskytnou místním sdělovacím prostředkům i osobnostem z regionu relevantní obsah týkající se politik či priorit EU a zapojí je do svých aktivit

Budeme opět aktivní ve světě médií. Věříme, že na stránkách regionálního tisku znovu potkáte naše akce nebo rozhovory s významnými osobnostmi regionu. O novinkách Vás také budeme informovat na našich sociálních sítí. Okruh neustále rozšiřujeme, a tak nás nově budete moci vídat nejen na Instagramu, ale také kanálu YouTube. 

3. Pomůžou Komisi získat přehled o citlivých místech politik EU pro různé regiony

Nejen prostřednictvím Konference o budoucnosti Evropy můžete vyjádřit svůj vlastní názor! 

4. Zvýší informovanost o Evropě, jejích hodnotách i institucích a také o možnostech, jaké Evropa nabízí mládeži, studentům či učitelům

Chcete (se) o Evropě, životním prostředí či demokracii učit chytře a zábavně? EUROPE DIRECT Pardubice nabízí vlastní interaktivní vzdělávací programy a materiály pro školáky, studenty, učitele i rodiče. A také studentské projekty, zábavné soutěže a nejrůznější tipy k výuce o EU, o aktuálních evropských i globálních tématech nebo lidských právech. Najdete zde také inspiraci pro výchovu k demokratickému a aktivnímu občanství, publikace, pracovní sešity, mapy i omalovánky pro nejmenší.

5. Podpoří koordinaci s ostatními sítěmi EU, které jsou v regionech přítomné

Stejně jako v minulých letech Vás moc rádi nasměrujeme na občany, organizace nebo podniky - zkrátka nejvhodnějšího komunikačního partnera či síť, která Vám s Vašimi požadavky dokáže pomoci.

EUROPE DIRECT Pardubice sídlí v prostorách Turistického informačního centra ve středu města. Přijďte nás navštívit a zapojte se do našich připravovaných akcí a debat. Jsou to vaše dveře do Evropy!