00 800 67 89 10 11

12. květen 2021 16:45 - 18:30 | České Budějovice

Oběhové hospodářství

Debata se studenty z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o budoucnosti oběhového hospodářství a jeho přínosech pro občany, ekonomiku a životní prostředí.

V souladu s klimatickými cíli do roku 2050, ke kterým se EU zavázala v rámci Zelené dohody pro Evropu, navrhla Evropská komise v březnu 2020 nový akční plán pro oběhové hospodářství. Zaměřuje se na předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a cílí na podporu růstu, konkurenceschopnosti a vedoucího postavení EU v této oblasti ve světě.

Pokud bychom i nadále využívali zdroje stejným způsobem, jakým činíme doposud, do roku 2050 bychom potřebovali minimálně tři planety Země. Vyčerpatelné zdroje a klimatické problémy vyžadují, abychom do roku 2050 přešli k uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelné, netoxické a plně oběhové ekonomice.

Současná krize, která zasáhla hlavně 
malé a střední podniky a průmysl, zároveň poukázala na slabiny v hodnotových a zdrojových řetězcích. Oběhové hospodářství sníží emise CO2 a zároveň bude stimulovat hospodářský růst a vytvoří pracovní příležitosti.

K dosažení plně oběhového hospodářství je třeba začlenit udržitelnost do všech fází hodnotového řetězce: od designu přes výrobu až po cestu ke spotřebiteli. Akční plán Komise stanovuje sedm klíčových oblastí nezbytných pro dosažení oběhové ekonomiky: 

  • plasty
  • textil
  • elektronický odpad
  • jídlo, voda a živiny
  • obaly
  • baterie a vozidla
  • budovy a stavby


Jaký názor mají jihočeští studenti na problematiku oběhového hospodářství? 

O tom si s nimi budeme povídat během debaty ke Konferenci o budoucnosti Evropy

Kdy: 12. 5. 2021 od 16:45 

Kde: Microsoft Teams

Oběhové hospodářství: Evropa se zlepšuje