00 800 67 89 10 11

01. květen 2021 00:05 - 31. prosinec 2021 23:55 | České Budějovice

Nová generace Europe Direct

V Jihočeském kraji začalo fungovat nové informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice – propojí lidi s Bruselem

Co má náš region z toho, že je součástí Evropské unie? Kde je možné požádat o dotace na zateplení domu ve vaší vesnici? Jak se ucházet o stipendium nebo stáž v jiné evropské zemi? Odpovědi na podobné otázky vám pomůže zprostředkovat regionální zastoupení Evropské komise – informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice.

Novinkou je, že úloha a role střediska EUROPE DIRECT České Budějovice je oproti předchozím rokům výrazně modernizována:


1. Zapojení lidi do akcí, dialogů s občany a různých forem interakce off-line i on-line, se zvláštním ohledem na Konferenci o budoucnosti Evropy

Středisko EUROPE DIRECT České Budějovice bude nabízet občanům pravidelné debaty, semináře a řadu dalších veřejných aktivit na aktuální evropská témata – z oblasti ekologie, bezpečnosti, hospodářství či digitalizace až po otázky demokracie, právního státu nebo postavení a úlohy EU na světové scéně.

2. Poskytování místním sdělovacím prostředkům i osobnostem z regionu relevantní obsah týkající se politik či priorit EU a zapojí je do svých aktivit

Středisko EUROPE DIRECT České Budějovice bude komunikovat s místními novináři a zástupci regionálních médií, se zástupci místních samospráv a dalšími významnými osobnostmi regionu, aby společně lépe a intenzivněji přinášeli informace o EU ve vztahu k místním výzvám a problémům.

3. Pomoc Komisi získat přehled o citlivých místech politik EU v Jihočeském kraji.

4. Zvýšení informovanosti o Evropě, jejích hodnotách i institucích a také o možnostech, jaké Evropa nabízí mládeži, studentům či učitelům

Chcete (se) o Evropě, životním prostředí či demokracii učit chytře a zábavně? EUROPE DIRECT České Budějovice vám nabízí interaktivní vzdělávací materiály pro školáky, studenty, učitele i rodiče. A také studentské projekty, zábavné soutěže a nejrůznější tipy k výuce o EU, o aktuálních evropských i globálních tématech nebo lidských právech. Najdete zde také inspiraci pro výchovu k demokratickému a aktivnímu občanství, publikace, pracovní sešity, mapy i omalovánky pro nejmenší.

5. Spolupráce s ostatními sítěmi EU, které jsou v Jihočeském kraji

Občany, organizace nebo podniky nasměrujeme na nejvhodnějšího komunikačního partnera či síť, která jim s jejich požadavkem dokáže pomoci.


O našich aktivitách se můžete více dozvědět na našich sociálních sítích: Facebook, Instagram, ale vydáváme také každý měsíc svůj newsletter, kde informujeme, co je v Evropské unii nového!

Najdete nás v areálu ZVaSu (Nemanická 7, České Budějovice).


Jsme vaše dveře do Evropy! Těšíme se na setkání s vámi!