00 800 67 89 10 11

21. duben 2021 14:30 - 16:30 | Liberec

Budoucnost přeshraniční spolupráce

9. května ve Štrasburku bude zahájen celoevropská Konference o budoucnosti Evropy. Evropský výbor regionů chce hrát v této konferenci aktivní roli, a tak jeho členové organizují ve svých regionech místní debaty. Touto debatou chceme přispět k formulování vize, jak by měla v budoucí Evropě fungovat přeshraniční spolupráce jaké postavení by v ní měly příhraniční regiony mít. Zaměříme se konkrétně i na náš euroregion, ve kterém žijeme. Debata je otevřena veřejnosti a budeme rádi za širokou diskusi.

Zapojte se do debaty i Vy! Debata se uskuteční online a zúčastnit se jí můžete na následujícím odkazu: 

https://euconf-eu.zoom.us/j/98598410661?pwd=aElKS1p0cnRQS0gxOGFlOVhGWWdDQT09


Pozvání na ni přijali lidé, kteří mají se přeshraniční spoluprací mnohaleté zkušenosti:

• Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, předseda Euroregionu Nisa, člen Výboru regionů

• Bernd Lange, přednosta okresu Görlitz, předseda Euroregionu Neisse, člen Výboru regionů

• Pavel Branda, místostarosta obce Rádlo, člen Výboru regionů, místopředseda AEBR

• Thomas Zenker, starosta města Žitavy (tbc)

• Iva Linderová, ředitelka okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou

• Regina Gellrich, vedoucí Sächsischen Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung

• Hedvika Zimmermannová, farářka Československé církve husitské, zastupitelka města Hrádek nad Nisou

• Hynek Böhm, odborný asistent, katedra geografie, Technická univerzita v Liberci

• Blanka Konvalinová, emeritní ředitelka krajské vědecké knihovny v Liberci, předsedkyně EUREX knihovny

• Martín Guillermo Ramírez, generální tajemník AEBR (Asociace evropských hraničních regionů)

• Slaven Klobucar, monitorovací platforma ESÚS, Evropský výbor regionů


Moderátor: David Hamr, Český rozhlas Liberec