00 800 67 89 10 11

09. duben 2021 09:41 - 30. květen 2021 09:41 | Hradec Králové

Nové příležitosti!

Podívejte se na nabídku zahraničních školení a workshopů pro zahraniční koordinátory a pracovníky s mládeží!

Přinášíme Vám informace o několika zahraničních akcích, které v brzké době proběhnou. Jednou z mála výhod dnešní doby je, že jsou většinou online.


EUROPE@DJHT – 17th German Child and Youth Welfare Congress

Jedná se o největší konferenci zaměřenou na podporu rozvoje dětí a mládeže v Evropě. Více informací, včetně pozvánky a programu, najdete zde. Program Erasmus+.

Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC - Digital Youth Work 

Výše uvedené školení je zaměřené na prohloubení znalostí v oblasti digitálních dovedností, které lze využít při práci s mládeží. Digitalizace a digitální kompetence patří mezi hlavní priority nového programu Erasmus+. Více informací najdete zde. Program Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Youth Leadership for Sustainable Development

Toto školení se specializuje na vedení mládeže v oblasti udržitelného rozvoje. Cílem je prohloubení znalostí o změně klimatu a cílech udržitelného rozvoje OSN a rozvíjení projektů mezinárodní spolupráce s mládeží, více informací zde. Program Erasmus+.

Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and European Solidarity Corps - Supporting Learning Journeys - European Solidarity Corps for Beginners 

Tento workshop se orientuje na základní orientaci v evropských projektech a ukáže Vám, čeho všeho lze s pomocí evropských projektů dosáhnout. Více informací zde. Program Evropský sbor solidarity.

CONNECTION: Youth worker on European Solidarity Corps - develop skills and increase the quality of projects 

Jedná se o školení, které se zaměřuje na zkavlitnění projektů Evropského sboru solidarity (ESC). Dalším cílem je podpořit pracovníky s mládeží při rozvoji klíčových dovedností spojených s tvorbou, realizací a evaluací projektů. Více informací najdete zde

Quest4Quality - The online version of ATOQ 

Již velmi dobře ozkoušené školení ATOQ se specializuje na organizátory výměnných pobytů. Pomocí hravého vzdělávacího zážitku – online i offline – se snaží prohloubit jejich znalosti s cílem zvýšit kvalitu jednotlivých projektů. Je vhodné pro organizace, jejichž žádosti o grant v Klíčové akci 1 byly zamítnuty. Více informací najdete zde.

SDGS and ME 

Téma udržitelnosti je klíčovou prioritou nejen v rámci nového programu Erasmus +, ale i Evropského sboru solidarity. Výše uvedené školení pomůže organizacím porozumět oběma programům a také jim představí, jak může implementace cílů udržitelného rozvoje pomoci v rámci jejich projektů. Více informací zde.