00 800 67 89 10 11

01. duben 2021 08:00 - 30. červen 2021 16:00 | Pardubice

Portugalsko předsedá Radě EU

Která země aktuálně předsedá Radě Evropské unie a jaké si pro toto období vytyčila cíle?

Portugalské předsednictví Rady EU trvá v termínu od 1. ledna do 30. června 2021.

Priority portugalského předsednictví byly stanoveny v souladu s heslem: „Čas dosáhnout konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“.

Program předsednictví se zaměřuje na pět hlavních oblastí, které jsou v souladu s cíli strategické agendy EU:

- posílení odolnosti Evropy,

- podpora důvěry v evropský sociální model,

- podpora udržitelného oživení,

- urychlení spravedlivé a inkluzivní digitální transformace,

- opětovné potvrzení úlohy EU ve světě a zajištění toho, aby tato úloha byla založena na otevřenosti a multilateralismu.

Portugalské předsednictví Rady EU se zaměří na to, aby se EU vypořádala s pandemií COVID-19. Bude prosazovat vizi EU, která je inovativní, hledí do budoucnosti a je založena na společných hodnotách solidarity, sbližování a soudržnosti. 

Za tímto účelem je Portugalsko odhodláno hrát kladnou a flexibilní úlohu s cílem jednat pozitivně, podporovat spolupráci, dosahovat hmatatelných výsledků při hospodářském oživení a vyvést Evropskou unii z krize.

Zajímá vás více o předsednictví? Jak funguje a po jakém období se jednotlivé země střídají? Odpovědi nabízí webová stránka Evropské komise. 

Pro více informací také můžete navštívit oficiální web portugalského předsednictví