00 800 67 89 10 11

01. březen 2021 08:00 - 31. prosinec 2021 16:00 | Pardubice

Plán na podporu oživení Evropy

Evropská komise, Evropský parlament a vedoucí představitelé EU se dohodli na podobě ozdravného plánu, který napraví hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií, pomůže překonat současnou krizi a položí základy pro moderní a udržitelnější Evropu. Seznamte se s nástrojem "Fond obnovy" - dosud nejrozsáhlejšího balíčku EU k povzbuzení ekonomiky.

Fond obnovy – co je to a proč se o něm mluví? 

Je součástí ozdravného plánu Evropské komise, který napraví hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií, pomůže překonat současnou krizi a položí základy pro moderní a udržitelnější Evropu. 

Naplnit tento plán pomůže jak dlouhodobý rozpočet EU, tak nástroj Next Generation EU (Fond obnovy). Celkovou částkou ve výši 1,8 bilionu eur představuje historicky nejrozsáhlejší stimulační balíček určený členským státům EU. 

Finance by měly mířit do těchto oblastí: podpora přechodu ke klimaticky šetrné ekonomice, digitalizace, stimuly pro firmy postižené krizí, sociální pomoc pro nejvíce zasažené obyvatele, posílení zdravotní péče a podpora mladých lidí.

Podrobnější informace nabízí webová stránka Evropské komise

Zajímá Vás více k Fondu obnovy? Poslechněte si záznam besedy „Evropský plán obnovy – jak bude vypadat rozpočet EU po pandemii“ z cyklu "Café Evropa" ze září 2020.  

Beseda proběhla za účasti těchto pozvaných hostů: 

•Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost, Evropská komise,

•Michal Částek, ředitel odboru Záležitosti Evropské unie, Ministerstvo financí ČR,

•Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, TOP 09. 

Besedu moderoval Ondřej Houska z Hospodářských novin. 

Fond obnovy a Česká republika / Nástroj pro oživení a odolnost

Česká republika může z evropského balíčku peněz určených na obnovu po krizi získat téměř 172 mld. Kč. Podmínkou je připravit národní plán obnovy se správným zacílením financí a předložit Komisi svůj záměr do konce dubna. Např. nejméně 37 % výdajů na investice a reformy obsažené v každém národním plánu na podporu oživení a odolnosti by mělo podporovat cíle v oblasti klimatu. K digitální transformaci by mělo přispívat nejméně 20 % výdajů na investice a reformy obsažené v každém národním plánu. O slovo se v ČR hlásí i kreativní průmysl s výzvou „Za kreativní Česko“.