00 800 67 89 10 11

30. březen 2021 17:00 - 19:00 | Hradec Králové

Debata s Radkou Denemarkovou

Zúčastněte se na debaty se známou spisovatelkou na téma Moje knihy a život. Moderovat bude Tomáš Etzler.

KDY? 30. března od 17:00

KDE? Facebook Knihovny města Hradce Králové


O své tvorbě, o výzvách dneška a o tom, jak se literatura a život prolínají

Pro mě je opravdu literatura těsně propojená se životem. Neumím to oddělovat. Myslím si, že skutečně platí, že autoři, kteří žijí literaturou, nepotřebují psát memoáry a životopisy, protože všechno je zakleto i do románů. V každé knize je otisk mého já v té které době.”

 V online živé debatě bude současná nejvýznamnější česká spisovatelka Radka Denemarková hovořit o svém psaní, co a proč ji k literární tvorbě motivuje, jak její psaní ovlivňuje realita, ve které žije, včetně současné krize u nás i ve světě.

 Jaký je rozdíl mezi fikcí a realitou? Existuje vůbec? Co při svém psaní vypozorovala o současném světě? U nás nebo jiných zemích, kde pobývala a tvořila – Čína, Německo, Tchaj-wan, Švýcarsko, aj. A jaká je role spisovatele dnes? Změnila se nějak v 21. století? Má literatura moc ovlivnit dění ve společnosti? A měla by?

 Povídání o těchto a podobných tématech, důležitých pro její tvorbu i život bude moderovat Tomáš Etzler a ptát se můžete i vy.

 Pro mě je kniha Hodiny z olova zásadní, protože jsem se otevřela na dřeň. Témata, která, myslím, trápí každého obecně, jako co to je totalita, autoritářský režim, co to dělá s rodinami, s lidskou duší. Použila jsem to, co mě šokovalo.”

 Rozhovor nám Radka Denemarková zpestří čtením krátkých úryvků ze svých děl.


Pořádá: 

Europe Direct Kroměříž

Knihovna Kroměřížska

Knihovna města Hradce Králové

Europedirect Hradec Králové