00 800 67 89 10 11

30. březen 2021 18:00 - 20:00 | Pardubice

Evropské finance v Pardubicích

On-line beseda s Michaelou Kudynovou, koordinátorkou ITI Hradeckopardubické aglomerace, Magistrát města Pardubic.

Jak dobře znáte projekty financované ze zdrojů EU na území Pardubic a v jejich blízkém okolí?

Máte představu o výši investovaných částek? Slyšeli jste již pojem „integrované územní investice“? Pokud váháte s odpověďmi, připojte se k naší besedě, při které budeme společně sledovat finanční stopu EU nejen v našem městě. 

Budeme se věnovat např. rekonstrukci Pardubického zámku, výstavbě nového depozitáře, rozsáhlé obnově hradu Kunětická hora, investicím v Automatických mlýnech nebo úpravám Památníku Zámeček. 

On-line beseda s Michaelou Kudynovou, koordinátorkou ITI Hradeckopardubické aglomerace z Magistrátu města Pardubic, proběhne koncem března.

30. 3. 2021 | 18.00

On-line beseda se uskuteční prostřednictvím platformy ZOOM. V případě zájmu se, prosím, registrujte


Náhled pozvánky - Evropské finance v Pardubicích