00 800 67 89 10 11

06. duben 2021 18:00 - 20:00 | Pardubice

Namibie - divoká, pestrá, hvězdná!

On-line beseda s Petrem Horálkem, astronomem, cestovatelem, fotografem a prvním českým foto ambasadorem Evropské jižní observatoře. Tentokrát vyrazíme do Namibie!

Vydejte se s námi tentokrát do Namibie - za přírodními unikáty i hvězdami. Astronomické téma prováže s tématem přírodní diverzity Petr Horálek - astronom, cestovatel, fotograf a první český foto ambasador Evropské jižní observatoře. 

Máte se opět na co těšit! 

Víte, že se vztahy mezi EU a Afrikou řídí dohodou z Cotonou a společnou strategií "Afrika-EU", jež zahrnují politické, hospodářské a rozvojové aspekty? Jednou z prioritních oblastí strategie je i oblast životního prostředí a ochrana biodiverzity. Afrika má bohaté a rozmanité přírodní prostředí a žádá, aby byla ochrana biologické rozmanitosti v centru politické agendy Africká unie–EU. Dále Afrika vyzývá k tomu, aby byla strategie EU-Afrika uplatňována v souladu s prioritami Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a k ochraně přírodního dědictví, zejména přírodních parků. 

Co vše skrývá exotická Namibie? Je to svět, který velmi rychle lidem přiroste k srdci pro svou pestrost, rozmanitost a bezprostřednost. Svět, v němž se střetává moderní civilizace s tradičním křováckým životem mezi divokou zvěří. Najdete tu diverzní krajinu od oceánu přes hory a divoká safari vás zavede až do nefalšovaných pouštních dun s množstvím dechberoucích pohledů. A kromě toho tu zažijete neopakovatelné chvíle pod civilizací nedotčeným hvězdným nebem či na největším železném meteoritu světa

Vychutnejte si s námi Namibii... divokou, pestrou, hvězdnou. 

On-line beseda proběhne 6. dubna 2021 od 18:00 hodin prostřednictvím platformy ZOOM. V případě zájmu se, prosím, registrujte

Náhled pozvánky - Namibie...divoká, pestrá, hvězdná...