00 800 67 89 10 11

10. březen 2021 00:01 - 24. květen 2021 23:59 | České Budějovice

Soutěž „Náš evropský projekt“ 2021

„Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž probíhá pravidelně na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR. Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě přes 150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu.

Náš evropský projekt 2021 navazuje na třiúspěšné ročníky soutěže.

  • výsledky z minulého roku najdete zde, oceněnými obcemi byly Dívčí hrad, Kučerov, Modrá a Vlašim
  • výsledky z roku 2019 najdete zde, oceněnými obcemi byly Čepřovice, Pitín, Kolinec a Karviná
  • výsledky z roku 2018 najdete zde, oceněnými obcemi byly Košíky, Bukovec, Bojkovice a Kolín

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Již třetí ročník této soutěže vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR, evropská informační síť Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Soutěžícími jsou obceměsta a městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení EK v ČR. (link is external)

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

  1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč 
  2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč
  3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů.

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2–3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva). Tato cena bude čerpána v termínu, kdy to opatření proti onemocnění covid-19 na území Česka i Belgie umožní a evropské instituce budou veřejnosti přístupné.


Harmonogram soutěže

  • Registrace obcí a zasílání projektů (10. 3. 2021 - 15. 4. 2021)
  • Veřejné hlasování (19. 4. 2021 - 21.5. 2021)
  • Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů soutěže (24. 5. 2021)


Více informací o soutěži naleznete zde!!!