00 800 67 89 10 11

01. březen 2021 08:00 - 31. březen 2021 16:00 | Pardubice

Březen s evropskými financemi

Pro měsíc březen otevíráme další téma. Tentokrát se budeme věnovat otázce evropských fondů. Kde v Pardubicích pomáhají? Z jakých evropských fondů je čerpáno v Pardubicích nejčastěji? A víte, jaké aktuální projekty jsou v Pardubicích z evropských fondů financované? Pojďte se na ně s námi podívat a putovat městem po stopách evropské finanční podpory.

Vydejte se s námi na online procházku po projektech, které jsou v Pardubicích financované z evropských fondů. 

Po celý březen budeme o projektech informovat jak na této webové stránce, tak na Facebooku střediska. Těšit se můžete na projekty z oblasti kultury, architektury či životního prostředí. 

Připravujeme také zajímavou besedu s hlavním partnerem projektu, kterým je ITI - Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

Níže uvedený výběr projektů nastíníme na Facebooku střediska Europe Direct Pardubice a více rozvedeme na plánované besedě Evropské finance v Pardubicích


Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí

Podpora EU: 59 999 999,75 CZK 

Celkové výdaje: 73 329 328,00 CZK 

Termín ukončení projektu: 2/2023


Kunětická hora Dušana Jurkoviče

Podpora EU: 61 103 856,50 CZK 

Celkové výdaje: 78 860 688,47 CZK 

Termín ukončení projektu: 7/2021


Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček

Podpora EU: 20 060 000,00 CZK 

Celkové výdaje: 33 033 632,00 CZK 

Termín ukončení projektu: 6/2021


Příhrádek Pardubice

Podpora EU: 44 369 892,88 CZK 

Celkové výdaje: 54 603 538,98 CZK 

Termín ukončení projektu: 10/2020


Zámek Pardubice 

Podpora EU: 95 000 000,00 CZK 

Celkové výdaje: 121 000 000,00 CZK 

Termín ukončení projektu: 9/2022


Stará vojenská plovárna, Vinice

Podpora EU: 6 124 397,59 CZK 

Celkové výdaje: 8 281 528,92 CZK 

Termín ukončení projektu: 5/2018


Náhrdelník Chrudimky

Podpora EU: 6 187 313,57 CZK 

Celkové výdaje: 17 194 933,41 CZK 

Termín ukončení projektu: 12/2019


Centrální polytechnické dílny

Podpora EU: 144 253 110,93 CZK 

Celkové výdaje: 263 753 392,00 CZK 

Termín ukončení projektu: 12/2022


Automatické mlýny – silo a parter

Podpora EU: 69 997 500,00 CZK 

Celkové výdaje: 85 573 500,00 CZK 

Termín ukončení projektu: 12/2022