00 800 67 89 10 11

01. březen 2021 08:34 - 21. duben 2021 08:34 | Hradec Králové

Zelená kniha

Jak řešit důsledky stárnutí obyvatelstva?

Každý rok pořádáme ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové Informační den o sociálních službách pro seniory. Vždy pozveme mnoho různých organizací, které nabízí svou pomoc a zároveň působí v Hradci Králové. Již v loni byla tato tradice přetrhána vypuknutím pandemie koronaviru. Ačkoliv jsme doufali, že letos navážeme dalším ročníkem a podaří se nám tuto akci uspořádat, tak to není z epidemiologických důvodů možné.

V duchu tohoto našeho každoročního setkávání jsem se rozhodli Vás alespoň informovat o zahájení veřejné diskuze o problémech stárnutí obyvatelstva, kterou zahájila Evropská komise. Tzv. Zelená kniha je dokument, který shrnuje dosavadní poznatky a prognózy a jejím prostřednictvím vyzývá Evropská komise veřejnost, aby vyjádřila své názory na řešení tohoto dlouhodobého trendu populace. Je zřejmé, že je nutné, aby došlo k větší mezigenerační solidaritě, protože počet starších lidí v Evropské unii se bude zvyšovat. Je to přirozený důsledek lepších životních podmínek a zdravotní péče, jež nám dnešní doba nabízí. Musíme se zabývat zajištěním pracovních míst, dostatečným financováním důchodů a posílením sociální péče a zdravotnictví.

Ptáte se, jak se můžete do této diskuze zapojit? Je to snadné. Buď vyplníte dotazník na stránkách Evropské komise (ZDE), nebo napište e-mail na níže uvedený kontakt a dotazník obdržíte do e-mailu.

 

Kontakt pro zaslaní dotazníku: SG-DSG2-E3@ec.europa.eu