00 800 67 89 10 11

18. únor 2021 12:45 - 13:50

Ekonomika, která pracuje pro lidi

Cílem přednášky je seznámit studenty s ekonomickou aktivitou EU v rámci globální hospodářské soutěže a o euru v kontextu České republiky.

Ekonomika, která pracuje ve prospěch lidí

Přednáška bude zaměřena na jednu z priorit současné Evropské komise, kterou je ekonomika udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti v rámci světové hospodářské soutěže. Jaký budou mít tyto aktivity dopad na život obyvatel členských států EU? I to bude jedna z otázek, kterou se bude tato přednáška zabývat.

Přednáška bude realizována prostřednictvím systému Teams konkrétní střední školy.

Kdy:                    18. února 2021

Přednášející:      PaedDr. Václav Netolický