00 800 67 89 10 11

01. leden 2021 00:00 - 29. duben 2021 16:56 | Jihlava

Radě EU předsedá Portugalsko

Od 1. ledna 2021 přebírá předsednictví v Radě Evropské unie Portugalsko. Priority portugalského předsednictví byly stanoveny v souladu s heslem: „Čas dosáhnout konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“.

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

Stávající trojici tvoří německé, portugalské a slovinské předsednictví.

Česká Republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009, v roce 2022 se do této funkce vrátí.

Program předsednictví se zaměřuje na pšt hlavních oblastí, které jsou v soudu s cíli strategické agendy EU:

  • posílení odolnosti Evropy
  • podpora důvěry v evropský sociální model
  • podpora udržitelného oživení
  • urychlení spravedlivé a inklusivní digitální transformace
  • opětovné potvrzení úlohy EU ve světě a zajištění toho, aby tato boha byl založena na otevřenosti a multilateralismu.
Portugalské předsednictví Rada EU se zaměří na to, aby se EU vypořádala s pandemií COVID-19. Bude prosazovat vizi EU, která je inovativní, hledí do budoucnosti a je založena na společných hodnotách solidarity, sbližování a soudržnosti.

Za tímto účelem je Portugalsko odhodláno hrát kladnou a flexibilní úlohu s cílem jednat pozitivně, podporovat spolupráci, dosahovat hmatatelných výsledků při hospodářském oživení a vyvést Evropskou unii z krize.

Web portugalského předsednictví naleznete zde.

Europe Direct Jihlava připravuje na jaro přednášku o Portugalsku. Zaměříme se na kulturu, cestování, historii a gastronomii. O této akci budete včas informováni na našem webu i Facebooku.