00 800 67 89 10 11

15. prosinec 2020 00:01 - 31. leden 2021 23:59 | České Budějovice

Přípravy na Brexit

Je Vaše společnost připravena na Brexit? Podívejte se na kontrolní seznam pro společnosti obchodující se Spojeným královstvím, ať víte, co Vás čeká od 1. ledna 2021

Rozhodnutí Spojeného království přestat být součástí jednotného trhu a celní unie EU a ukončit volný pohyb osob, zboží a služeb s EU k 31. prosinci 2020 znamená, že vzájemné vztahy se pro společnosti na obou stranách od tohoto data výrazně změní. 

Změna je nevyhnutelná, bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím, a může podniky dostat do ještě složitější situace, než v jaké už se nacházejí kvůli rozšíření onemocnění COVID-19. 

Kontrolní seznam má společnostem z EU, které působí ve Spojeném království, a společnostem ze Spojeného království, které působí v EU, pomoci znovu si ověřit, jak jsou na 1. leden 2021 připravené. 

Obsahuje přehled hlavních oblastí, v nichž od 1. ledna 2021 nastanou změny v každém případě, ať již bude uzavřena dohoda o budoucím ekonomickém a bezpečnostním partnerství, či nikoli. Seznam se věnuje jen nejčastějším otázkám, není tedy vyčerpávající. 

Další informace lze nalézt zde! 

 Je naprosto nezbytné, aby se na tyto rozsáhlé a dalekosáhlé změny všechny společnosti připravily a aby do 31. prosince 2020 učinily veškerá nezbytná rozhodnutí a dokončily všechny potřebné administrativní kroky.