00 800 67 89 10 11

27. listopad 2020 00:01 - 22. únor 2021 23:59 | České Budějovice

Cena Karla Velikého

Cenu Karla Velikého uděluje každoročně Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách již od roku 2008. Mohou se o ní ucházet mladí lidé ze všech členských států ve věku od 16 do 30 let, kteří se svými projekty aktivně přispívají k rozvoji Evropy.

Kdo se může zúčastnit? 

Přihlašovat své projekty mohou mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států.

Projekty mohou přihlašovat jednotlivci nebo v ideálním případě skupiny. Měly by podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci, představovat vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Jaká je výhra? 

Oceněny jsou 3 nejlepší projekty:

  1. místo: 7 500 EUR
  2. místo: 5 000 EUR
  3. místo: 2 500 EUR
A kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku a k tomu bude jeden zástupce vítězného projektu z každého z vnitrostátních kol pozván na několik dní do Cách. Tam se zúčastní několika akcí včetně slavnostního předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, které se každoročně koná dva dny před svátkem Nanebevstoupení Páně.

Svůj projekt můžete přihlásit do 22. 2. 2021.

Více informací o Ceně Karla Velikého a přihlášku naleznete na webových stránkách Evropského parlamentu.