00 800 67 89 10 11

13. listopad 2020 10:00 - 16:00 | Brno

Rozhoduj o Evropě

Staň se na den tvůrcem evropské politiky na online regionálním semináři pro studenty všech typů středních škol v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet?

To vše Ti nabízí nový online ročník "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky"!

Online seminář projektu "Rozhoduj o Evropě - staň se na den tvůrcem evropské politiky" je určený žákům středních škol z Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Seminář bude sestávat ze 2 částí:

  • zjednodušená simulace Rady EU a Evropského parlamentu,
  • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Těšit se můžete na paní Moniku Brusenbauch Meislovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a na paní Kateřinu Kalábovou, regionální konzultantku programů Erasmus+ Mládež a Evropský sbor solidarity.

Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na modelové zasedání institucí EU na konci ledna 2021!

Seminář bude probíhat online přes aplikaci Microsoft Teams.

Přihlašovací formulář

Na semináře v regionech naváže modelové zasedání institucí EU na konci ledna 2021. Projekt je zaměřen na diskusi s mladými lidmi v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich vzájemný dialog s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt je součástí Konference o budúcnosti Evropy.

Podrobnější informace (včetně programu semináře) naleznete zde: https://rozhodujoevrope.cz/regionalni-seminare/

Případně nás můžete kontaktovat na: akce@eutis.cz

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice jsou uskutečněny díky spolupráci s Eurocentry spadajícími pod Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice. Partnery projektu jsou Europe Direct Česká republika, Konrad Adenauer Stiftung, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, Centrum pro evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Další informace naleznete na webu a na facebookové stránce projektu Rozhoduj o Evropě.