00 800 67 89 10 11

13. listopad 2020 09:30 - 17:00 | Jihlava

Rozhoduj o Evropě

Chcete se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chcete si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chcete, aby byl Váš hlas v Evropě slyšet? To vše Vám nabízí nový ročník Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, který proběhne částečně v on-line podobě!

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference. Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň mladým lidem přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie.

Během října, listopadu a prosince roku 2020 se v České republice a na Slovensku uskuteční jednodenní on-line interaktivní semináře. On-line regionálních seminářů proběhne 8 pro účastníky z České republiky a 4 na Slovensku. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.

Na regionální semináře naváže na konci ledna 2021 vícedenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.  Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Jednodenní on-line regionální semináře se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2020 pro účastníky z těchto krajů České republiky:

 • Jihočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj 22. 10. 2020
 • Moravskoslezský kraj 3. 11. 2020
 • Olomoucký a Zlínský kraj 4. 11. 2020
 • Plzeňský a Karlovarský kraj 11. 11. 2020
 • Jihomoravský kraj a Vysočina 13. 11. 2020
 • Ústecký kraj a Liberecký kraj 26. 11. 2020
 • Praha a Středočeský kraj 2. 12. 2020

Každý z on-line regionálních seminářů bude sestávat ze dvou hlavních částí:

 • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu
 • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci.

Program on-line regionálního semináře

 •   9.30 – 10.00 Připojení účastníků
 • 10.00 – 10.45 Uvítání účastníků, představení agendy jednání, shrnutí jednacího řádu
 • 10.45 – 12.15 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
 • 12.15 – 13.15 Přestávka
 • 13.15 – 14.00 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
 • 14.00 – 14.15 Přestávka
 • 14.15 – 15.00 Společné jednání výboru EP a Rady EU
 • 15.00 – 15.15 Přestávka
 • 15.15 – 16.15 Debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života
 • 16.15 Vyhlášení nejlepších účastníků, zakončení semináře