00 800 67 89 10 11

22. říjen 2020 10:00 - 16:00 | Pardubice

Rozhoduj o Evropě 2020

Rozhoduj o Evropě: Staň se na den tvůrcem evropské politiky se letos přesouvá do online prostředí.

Zapnout si ráno počítač a připojit se k videohovoru. Tak bude letos vypadat účast mladých aktivních lidí na projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Jeho regionální semináře se totiž kvůli pokračující pandemii nákazy COVID-19 přesouvají do online prostoru a budou vedeny skrze platformu Microsoft Teams. Na této změně se dohodl projektový tým s partnery na společném setkání na začátku září.

On-line regionální semináře v České republice jsou otevřeny studentům všech typů středních škol. Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je dostupný na webové stránce ROZHODUJOEVROPE.CZ. (Na webové stránce projektu jsou také uvedeny veškeré detaily k akci.)

Jednodenní on-line regionální semináře se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2020 pro účastníky z několika krajů České republiky. Pro Pardubický a Královéhradecký kraj je vymezen termín 22. října 2020.

Každý z on-line regionálních seminářů bude sestávat ze dvou hlavních částí:

1. zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu
2. debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci.

Program on-line regionálního semináře:

  • 9.30 – 10.00 Připojení účastníků
  • 10.00 – 10.45 Uvítání účastníků, představení agendy jednání, shrnutí jednacího řádu
  • 10.45 – 12.15 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
  • 12.15 – 13.15 Přestávka
  • 13.15 – 14.00 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
  • 14.00 – 14.15 Přestávka
  • 14.15 – 15.00 Společné jednání výboru EP a Rady EU
  • 15.00 – 15.15 Přestávka
  • 15.15 – 16.15 Debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života
  • 16.15 Vyhlášení nejlepších účastníků, zakončení semináře.
Tři nejúspěšnější účastníci z části semináře věnované simulaci Rady EU a Evropského parlamentu vyhrají hodnotné ceny a získají diplom.

Nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU, které se uskuteční během druhé poloviny ledna 2021.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.