00 800 67 89 10 11

22. říjen 2020 09:00 - 16:00 | České Budějovice

Rozhoduj o Evropě

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací setkání mládeže, jednodenních interaktivních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference.

Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.


Z důvodu pokrčující pandemie nemoci COVID-19 bude letošní ročník projektu přesunutý do online prostředí. 

Jihočeské kolo projektu bude probíhat 19. 10. 2020 od 10:00 do 16:00 přes aplikaci Microsoft Teams. Informace o přihláškách naleznete zde.  

Letošní ročník doprovází i úvodní konference, která bude také online přes aplikaci Google Meet a to 9. 10. 2020 od 9:00 do 14:00. Více informací o úvodní konferenci naleznete na oficiálním webu nebo na facebookové události. 


Jihočeské kolo projektu bylo z organizačních důvodů přesunuto na čtvrtek 22.10. 2020!!!