00 800 67 89 10 11

15. říjen 2020 08:00 - 13:00 | Pardubice

Den na Labská SOŠ a SOU - PŘELOŽENO

Z důvodu nových krizových opatření - týkajících se epidemické situace - vydaných vládou ČR, RUŠÍME REALIZACI PROJEKTOVÉHO DNE. Projekt bude realizován až s ohledem na situaci a najití vhodného nového termínu. Věříme, že budeme moci realizovat projektový den na Labské střední odborné škole a Středním odborném učilišti Pardubice, s. r. o. ještě letos.

Naši lektoři, Vanda Vaníčková a Adam Cvik, společně s koordinátorkou Michaelou Nováčkovou vyrazí 15. října 2020 realizovat projektový den pro žáky Labské střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pardubice, s.r.o.

Na pořadu dne budou dvě zásadní témata, a to "Mediální svět: Evropská unie" a "Příležitosti, které nabízí současná EU mladým lidem".

Projektový den bude obsahovat dva druhy seminářů/přednášek, vše se však bude týkat Evropské unie a informací, které o ní získáváme z médií.

Rozsah:
2x 2 vyučovací hodiny - interaktivní semináře Vanda, Adam - Médiální svět
2x 1 vyučovací hodina - přednáška/beseda Míša - Příležitosti EU pro mladé

Počet žáků:
Mediální témata budou připravena pro dvě skupiny po cca 30 žácích, téma Příležitosti pro mladé bude realizováno pro dva starší ročníky. Cca tedy 100 žáků.

A co bude cílem celého projektu?
Cílem projektu je posílit u žáků mediální, čtenářskou a digitální gramotnost na příkladech ze zpráv vztažených k dění v Evropské unii. Obsahově se budeme věnovat mediálnímu prostoru, jeho fungování, analýze mediálních sdělení (různé druhy a typy), ale i tvorbě vlastních příspěvků apod. Žáci budou aktivně zapojeni, vyzkouší si samostatné i skupinové formy práce. Během přednášky o možnostech EU pro mladé získají žáci tipy, na jaké servery a instituce se obrátit v případě hledání zaměstnání, praxe, dotazů k cestování apod.
Součástí programu jsou didaktické pomůcky a další materiály, s nimiž budou žáci pracovat.

Moc se těšíme!