00 800 67 89 10 11

21. září 2020 12:45 - 31. říjen 2020 12:45 | Olomouc

Vědomostní kvíz na téma Benelux

Městské evropské informační středisko v Uničově opět připravilo vědomostní kvíz o evropských státech.

Pro letošní rok byly vybrány země Beneluxu - Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. 

Zapojte se do vědomostního klání , které probíhá  od 21. září do 31. října. Můžete vyhrát jednu ze tří věcných cen. První a druhou cenou jsou mobilní telefony, třetí flash disk. Soutěž je určena všem bez rozdílu věku. Stačí zodpovědět dvacet otázek z různých oborů, na výběr budou tři možnosti , avšak pouze jedna bude správná. 

Kvíz si můžete vyzvednout v infocentru nebo stáhnout z webových stránek www. mkzunicov.cz Správné odpovědi se budou odevzdávat v Městském evropském informačním středisku v Uničově, které je součástí Městského informačního centra na Masarykově nám. 29.  

Ze správných odpovědí budou na témže místě v pondělí 2. listopadu  ve 14:00 hodin vylosovaní tři výherci. 

Odkaz na online vyplnění kvízu zde.