00 800 67 89 10 11

20. červenec 2020 12:33 - 02. říjen 2020 12:33 | Hradec Králové

Evropské ceny za kulturní dědictví

Zahajuje se přijímání přihlášek do soutěžní přehlídky Evropských cen za kulturní dědictví / Cen Europa Nostra 2021!

Inspirující evropští architekti, řemeslníci, odborníci v oblasti kulturního dědictví, dobrovolníci, veřejné a soukromé instituce a místní komunity dostávají příležitost k ocenění za své výkony!

Shlédněte video

Tyto ceny, které jsou udělované každoročně, představují nejvyšší evropské ohodnocení v oblasti kulturního dědictví. Jejich cílem je propagace nejlepších příkladů památkové péče a posílení role hmotného a nehmotného dědictví, dále stimulování přeshraniční výměny zkušeností, zvyšování všeobecného povědomí a vnímání dědictví a podpora vynikajících iniciativ sílou příkladu.

Ceny jsou udělovány vynikajícím projektům v oblasti restaurování památek, inovativního výzkumu, za dlouhodobý mimořádný přínos odborníků či dobrovolníků a za výjimečné iniciativy ve vzdělávání, odborné přípravě a osvětě.

V roce 2021 bude oceněno na 30 významných počinů z celé Evropy. Z těchto oceněných budou vybráni 4 laureáti grand prix, kteří obdrží peněžitou cenu 10 tisíc euro. Jeden z ohodnocených dostane také Cenu veřejnosti, která se uděluje na základě on-line hlasování vedeného Europou Nostrou, “evropským hlasem občanské společnosti angažující se v oblasti kulturního dědictví.”

 

Mimo to budou z podaných přihlášek vybrány také dva projekty za výjimečné příklady inovace a mezinárodních vztahů, které budou oceněny Zvláštními cenami ILUCIDARE.

 

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ceny Europa Nostra uděluje od roku 2002 Europa Nostra za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa. Zvláštní ceny ILUCIDARE jsou podpořeny programem Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020.

 

Ceny přinášejí vítězům důležité výhody, jakými jsou větší (mezi)národní publicita, zvýšený zájem návštěvníků či následné získávání finanční podpory.

 

Podejte přihlášku a podělte se o svůj úspěch s celou Evropou!

 

 

Formuláře a podmínky:                      www.europeanheritageawards.eu

Ukončení podávání přihlášek:            1.října 2020 (poslední datum odeslání)