00 800 67 89 10 11

01. červenec 2020 00:00 - 31. prosinec 2020 00:00 | Jihlava

Radě EU předsedá Německo

Od 1. července 2020 přebírá předsednictví v Radě Evropské unie Německo. Shodou okolností se tak během jedné z nejtěžších poválečných krizí ujímá kormidla společné Evropy její největší a hospodářsky nejsilnější země. Víte, jaké jsou priority německého předsednictví, a co vlastně tato funkce obnáší?

Rada EU je jedním z vrcholných orgánů Evropské unie. Jsou v ní zastoupeny všechny členské státy, a to vždy jedním ministrem zodpovědným za daný rezort. Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá legislativu EU, a činí i různá další důležitá rozhodnutí o společné politice.


Ve výkonu předsednictví Rady EU se po půl roce střídají jednotlivé členské státy. Předsednická země vždy plánuje a řídí zasedání Rady, do značné míry i nastoluje jejich agendu, dohlíží na jejich průběh, a organizuje různá další formální i neformální setkání. Kromě toho též zastupuje Radu ve vztahu k jiným orgánům EU (zejména Komise a Parlament). Česká republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009, v roce 2022 se do této funkce vrátí.


Epidemie Covid-19 donutila Německo změnit své původně zamýšlené priority. Hlavním cílem nyní bude obnova Evropy, zejména hospodářská, a posílení Evropské unie do budoucna. Ostatně heslem německého předsednictví je "Společně k obnově Evropy". Kromě toho se Německo soustředí na:

  • ochranu klimatu a Zelenou dohodu pro Evropu
  • jednání o budoucím rozpočtu EU (Víceletý finanční rámec 2021-27)
  • jednání s Velkou Británií o budoucích vztazích po brexitu

Výzvy, kterým bude Německo při svém předsednictví čelit, jsou obrovské. Stejně velké je ale i očekávání, že je "motor Evropy" zvládne.

Web německého předsednictví naleznete ZDE

Europe Direct Jihlava připravuje na podzim 2020 přednášku, představující Německo po stránce kulturní, historické, geografické, politické i cestovatelské. O této akci budete včas informováni na našem webu i Facebooku.