00 800 67 89 10 11

13. srpen 2020 16:00 - 17:30 | Brno

Filmový večer - Lepším člověkem

Druhý prázdninový filmový večer s Europe Direct Brno je tu!

English below
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentokrát se podíváme na kanadský dokumentární film "Lepším člověkem" od režisérů Lawrence Jackmana a Attiyy Khan z roku 2017. Součástí akce bude diskuze se zástupkyní Persefony a právničkou Mgr. Ing. Michaelou Fajnorovou.

https://www.persefona.cz/

Obsah:
Attiye bylo 16, když na střední škole potkala o něco staršího Stevea. Pro oba to byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle zkušenost dívku málem stála život. Steve Attiyu bil prakticky každý den jejich dvouletého vztahu. Chrlil na ni rasistické nadávky, mlátil ji pěstmi, škrtil ji, až omdlévala. „Myslela jsem si, že takhle to ve vztazích chodí. A čekala jsem, že dřív nebo později mě zabije,“ vzpomíná pohnutě Attiya během terapeutického sezení, kterému přísedí i Steve. Dvacet let od jejich rozchodu souhlasil s tím, že se setkají před kamerami a dotknou se hluboko uložených ran. Intimní snímek citlivě nahlíží na proces léčení duše narušené domácím násilím a ptá se po jeho příčinách i možnostech, jak splatit obětem životní dluh.

Promítáme v HD v původním znění (anglicky) s českými titulkami.
Stopáž: 79 min
Promítání proběhne ve velkém sále KJM (5. NP).
Vstup je ZDARMA. Registrace není nutná.

Hodnocení ČSFD: 72%

Trailer

Vláda ČR v rámci uvolňování opatření proti šíření koronaviru schválila otevření infocenter a knihoven. Středisko Europe Direct Brno v Knihovně Jiřího Mahena je vybaveno dezinfekcí, abychom mohli chránit jak naše zaměstnance, tak návštěvníky. S ohledem na epidemiologická doporučení jsou zavedena specifická opatření:
U vstupu do KJM použití desinfekce na ruce.
Vstup je možný pouze s ochranou dýchacích cest.
Dodržování odstupu 2 metry.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summer movie screening with Europe Direct Brno is here!

This time we will watch Canadian documentary "A Better Man", co-directed by Lawrence Jackman and Attiya Khan in 2017. After the film there will be a debate with a special guest from organization Persefona - lawyer Mgr. Ing. Michaela Fajnorová.

https://www.persefona.cz//EN

Content:
Attiya was 16 when she met Steve in high school for the first time. It was the first serious relationship for both of them, and the couple soon began living together. This experience almost cost the Attiya her life. Steve beat Attiya almost every day during their two-year relationship. He shouted racist insults at her, beat her with his fists, strangled her until she fainted. "I used to think that this is how relationships work. And I expected him to kill me sooner or later," Attiya recalls during a therapy session, where Steve is present as well. Twenty years after their breakup, he agreed to meet in front of cameras and talk about deep-seated wounds. This film sensitively looks at the process of healing after experiencing domestic violence and seeks to find its causes and possibilities of repairing the harms.

We screen in HD in English with Czech subtitles.
Footage: 79 min
The screening will take place in the conference room in Jiri Mahen Library, Koblizna 4 (5th floor), Brno.
FREE entry. Registration is not required.

Ratings

Trailer

Website

The Czech government has approved the opening of information centers and libraries as part of the release of measures against the spread of coronavirus. Europe Direct Brno Information Center in Jiri Mahen Library is equipped with disinfection so that we can protect both our employees and visitors. With regard to epidemiological recommendations, specific measures are introduced:
Using hand disinfection at the entrance to the library.
Entry is only possible with a mask or respirator.
Keeping a distance of 2 meters.