00 800 67 89 10 11

30. květen 2020 09:39 - 31. srpen 2020 09:39 | Hradec Králové

Týden udržitelného rozvoje

Co je to udržitelný rozvoj? Proč bych se měl o něj zajímat? Přečtěte si náš článek, který rozptýlí Vaše pochybnosti.

Ve dnech 30. května až 5. června měl probíhat Evropský týden udržitelného rozvoje. S ohledem na současnou situaci byl na poslední chvíli přesunut na září. Nicméně my jsme se rozhodli zachovat původní termín, protože jsme pro Vás připravili aktivity v online prostředí. Co je to ten udržitelný rozvoj? Jedná se o iniciativu, jež by měla být společná nám všem. Měli bychom se snažit vytvořit takovou společnost, která si bude vážit našeho přírodního, kulturního i materiálního bohatství a bude je chtít zachovat pro své potomky. Společným úsilím bychom se měli přiblížit vzniku společnosti aktivních občanů, kteří jsou otevřeni k dialogu a přistupují k ostatním bez předsudků. Je smutné, že ne každý z nás si to uvědomuje a mnohdy se řídíme heslem „po nás potopa“. Nehospodaříme šetrně s přírodním bohatstvím, které nám bylo dáno, a neposloucháme názory ostatních. Někdy naopak posloucháme vše a nepřistupujeme k informacím kriticky. Dnes v době populismu, fake news a klimatických změn bychom se měli o to usilovněji zaměřit na alespoň částečné naplnění jednotlivých bodů týdne udržitelného rozvoje jako je například úspora vody, péče o zdraví či klimatická opatření.

Evropský týden udržitelného rozvoje by měl sloužit jako osvěta společnosti, abychom si uvědomili, že nejsme na světě sami a Země není jenom naše, ale patří i všem ostatním ať už lidem, živočichům nebo rostlinám, kteří ji s námi sdílejí. My jsme se proto rozhodli pro Vás v tomto duchu připravit na každý den nějakou aktivitu, video či článek, ve kterém se dozvíte, co můžete udělat vy sami či co činí jiní. Zvolili jsme si palčivé téma ekologie a ochrany životního prostředí. Buďme zodpovědní k sobě i k přírodě. Snad se Vám naše příspěvky budou líbit.  


OSN o udržitelném rozvoji 

17 cílů udržitelného rozvoje