00 800 67 89 10 11

21. duben 2020 17:30 - 19:00 | Jihlava

Café Evropa: Západní Balkán a EU

Přijměte pozvání a zapojte se do debaty z cyklu Café Evropa!

Rádi bychom Vás informovali o konání online debaty z cyklu Café Evropa. Debatu pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Vzhledem k aktuálním opatřením se debata s názvem "Západní Balkán a EU - jaká je budoucnost rozšiřování Evropské unie?" bude konat online na Facebooku Café Evropa.

Debata se uskuteční v úterý, 21. dubna 2020, od 17:30 do 19:00. Celá diskuze bude vysílána živě na Facebooku Café Evropa, kde budete také moci v komentářích pokládat své dotazy  na hosty, kterými budou:

  • Vladimír Bilčík, poslanec, Evropský parlament a člen předsednictva, SPOLU-občianska demokracia

  • Tomáš Dopita, výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů

  • Janina Hřebíčková (TBC), zvláštní zmocněnkyně pro západní Balkán, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

  • Moderace: Jana Juzová, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 

Ke sledování není nutné mít profil na Facebooku. Budete se moci do debaty zapojit a pokládat své dotazy přímo během diskuze pomocí komentářů pod videem. Pokud máte již nyní dotazy na hosty, můžete je zasílat na email debaty@cafe-evropa.cz.

Náplň debaty

Státy západního Balkánu patří dlouhodobě k nejchudším v Evropě. Potřebný ekonomický růst je silně spjat s vidinou členství v Evropské unii, o které usilují všechny státy regionu, ať již z pozice kandidátských zemí, či z pozice těch, s nimiž již byla zahájena přístupová jednání. Začlenění do evropských struktur, které je pro státy a jejich ekonomiky a občany důležité, je ovšem dlouholetý proces a naráží jak na nedostatečnou aktivitu v oblasti reforem ze strany zemí západního Balkánu, tak i na rozepře mezi členskými státy EU. V reakci na říjnové rozhodnutí Evropské rady neotevřít přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií došlo ke změnám v samotné struktuře přístupového procesu, po kterém volaly některé členské státy EU v čele s Francií. V návaznosti na vytvoření nové metodologie přístupového procesu byly nakonec rozhovory s oběma zeměmi v březnu zahájeny. Dlouhodobě však podobná nerozhodnost ze strany EU způsobuje v zemích západního Balkánu značné rozčarování a vytváří tak prostor pro posilování vlivu mocností s velkým zájmem v regionu, konkrétně Ruska, Číny či Turecka. 

Dá se v dohledné době očekávat začlenění některých balkánských států do Evropské unie? Jaké jsou největší překážky bránící vstupu daných zemí? Jaký vliv může mít na průběh přístupových rozhovorů nově schválená metodologie? Jaký průběh přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií můžeme čekat? Může současná krize spojená s koronavirovou pandemií výrazně ovlivnit budoucí směřování států Západního Balkánu a jak moc je důležitá angažovanost EU při pomoci s následky pandemie v regionu? Jaký vliv má na vstup balkánských zemí do EU aktuální chorvatské předsednictví v Radě EU? Je pro Evropskou unii výhodné urychlit proces integrace? Jaký postoj má k rozšiřování EU Česká republika a měla by mít v procesu rozšiřování výraznější roli? A jaké nástrahy může přinášet sílící vliv Ruska, Číny a Turecka na západním Balkánu?

Café Evropa se těší na Vaši účast!