00 800 67 89 10 11

16. březen 2020 09:03 - 30. duben 2020 09:03 | Most

UZAVŘENÍ IC ED Most

Věc: Oznámení o omezení provozu informačního střediska Europe Direct Most Já, níže podepsaná ŠENKÝŘOVÁ Bohuslava, předsedkyně představenstva, zákonný zástupce Vysoké školy finanční a správní, a. s., DIČ CZ699002927, Estonská 500, 101 00 Praha 10, Česká republika, partnera provádějícího činnosti jakožto informační centrum EUROPE DIRECT MOST, tímto potvrzuji a čestně prohlašuji, že: Na základě rozhodnutí vlády ze dne 13. 3.2020 o zákazu vstupu veřejnosti do informačních center v ČR je informační centrum Europe Direct Most od 14. 3. 2020 od 06:00hod do odvolání UZAVŘENO. Nadále se na pracovníky Europe Direct Most mohou občané obracet telefonicky, emailem. Kontakt: Vedoucí informačního střediska: Ing. Matěj Brůna Email: matej.bruna@vsfs.cz ed-most@vsfs.cz tel: 477 070 415, 725 519 797