00 800 67 89 10 11

19. říjen 2020 17:00 - 19:00 | Olomouc

Braniborsko plné překvapení

Europe Direct Olomouc vás zve na online cestovatelskou přednášku o jedné z méně probádaných spolkových zemí Německa, Braniborsku.

Akce se bude konat v pondělí 19.října od 17.00 online a přednášet bude úspěšná novinářka Pavla Apostolaki.


Oblast ležící kolem Berlína byla součástí Zemí Koruny české, Pruska, Sovětské okupační zóny i Německé demokratické republiky. I přes blízkou polohu a společné dějiny je Braniborsko pro Čechy lokalitou v mnohém neprobádanou. Přitom tento region krášlí historické památky, unikátní architektura, průzračná jezera a borové lesy.

Pavla Apostolaki vám tuto spolkovou zemi Německa představí atraktivním způsobem. Zavede vás do neobvyklého pivovaru, na retro výlet do NDR, do lázní bohémů a ukáže vám, že braniborská kuchyně není jen eintopf.