00 800 67 89 10 11

20. únor 2020 17:00 - 18:30 | Hradec Králové

Café Evropa - Blízký východ a EU

Zveme Vás na další diskuzní setkání Café Evropa. Tentokrát na téma Blízký východ a Evropská unie - dokážeme přispět k uklidnění napjaté situace v regionu?

Pozvání přijali:

Jana Hybášková, velvyslankyně a zmocněnkyně Ministra pro styky s ESVA, MZV ČR

Irena Kalhousová, ředitelka Rady Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově a akademická pracovnice na Fakultě sociálních věd UK


Moderátorem bude Martin Vokálek, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.


Registrace zde.