00 800 67 89 10 11

01. leden 2020 08:00 - 30. září 2020 16:00 | Pardubice

Zahraniční studijní aktivity SPŠE

Přečtěte si zajímavý článek o realizaci zahraničních studijních aktivit žáků SPŠE a VOŠ Pardubice.

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ AKTIVITA PROJEKTU

3D POMŮCKY PRO HENDIKEPOVANÉ DĚTI
1.    – 5. 12. 2019


Aktivní členové studentského týmu projektu se zúčastnili pracovního setkání v partnerské škole SPSE Prešov a společně se slovenskými a švédskými studenty prohlubovali svoje odborné i jazykové znalosti při tvorbě 3D pomůcek.

Program připravený slovenskými spolupracovníky vedený Ing. Jósefem Macajem byl náročný, na vysoké úrovni, ale také velice zajímavý. 

Pracovní část byla zaměřena na osvojování programu Arduino, vyučování PCB sváření, kompletaci dalších pomůcek a všeobecně vzdělávací část obsahovala i poznávání kultury a přírody Slovenska.
          
Aktivita začala prohlídkou školy, moderně vybavených učeben. Naše žáky zaujaly nejnovější typy pájek. Ocenili by je i ve vybavení naší školy.

Následovalo vyučování a procvičování programu Arduino. Hodiny byly vedeny studentem, který uměl nejen program vysvětlovat, ale také mluvil plynulou angličtinou. Protože část našich studentů látku znala z vyučování na naší škole, věnovala se tvorbě pomůcek pro procvičování motoriky rukou – neočekávaně se rozsvěcujících světýlek s využitím programu Arduino pod vedením studenta M. Stiebera. Tým tvořící labyrint s využitím elektroniky vede M. Samek. Menší skupina pod vedením  J. Hendrych nahrála výslovnost s rodilými mluvčími a dokončila tvorbu slovníku partnerských jazyků v programu Android,  D. Ladra zaznamenával průběh aktivity na video a P. Svačina s M. Ladrou zajišťovali překlady potřebných textů do AJ.

Následovala výuka PCB sváření, během níž si každý účastník svařil předložené součástky a vytvořil malý svítící vánoční stromeček. Stromeček byl symbol nejen blížících se Vánoc, ale i dárkem, který si každý odvezl domů jako připomínku návštěvy slovenského Prešova.

Kulturnímu a vzdělávacímu požadavku Erasmu byl věnován jednodenní výlet d o nádherných Domických jeskyní a prohlídce Betliarskeho zámku. Během cesty se otevíraly romantické  výhledy na nádherné, již zasněžené slovenské hory a rokliny.

Působivé bylo vystoupení místního folklorního studentského souboru. Temperamentní tanečníci a tanečnice se snažili naučit část tanečních pohybů několik našich dobrovolníků, ale bylo zřejmé, že lidové tance nejsou vůbec snadné a vyžadují velký nácvik

Setkání navštívil i Mikuláš s čerticemi a „andělkami“, které odměnili sladkostmi jednotlivé týmy, ovšem až po zazpívané písničce. Kvalita zpěvu nebyla naštěstí hodnocena.

Na závěr byly předvedeny zatím dokončené pomůcky – SL tým vytvořil elektronický labyrint ovládaný nohama, elektronickou překážkovou dráhu pro ruku, labyrint pro jednoruké a mluvící ruku pro němé dítě. SW zkompletoval labyrint procvičující motoriku rukou, CZ rozsvěcující se světýlka a labyrinty pro cvičení motoriky rukou. Vysoce byl hodnocen  tří jazyčný slovník jehož program Android umožňuje vyhledávání slov včetně výslovnosti v mobilním telefonu.

Pracovní setkání přineslo nejen nové profesní, jazykové a kulturní znalosti, ale bylo značně inspirující a motivující pro další studium. Například čeští studenti začali vymýšlet další pomůcky, které by mohli vytvořit. 

Na závěr byli všichni účastníci pozváni na setkání v Pardubicích, které by se mělo uskutečnit na přelomu března a dubna 2020. Jedním z hlavních úkolů bude předat všechny vyrobené pomůcky dětem v sanatoriu Hamzová. 


Poděkování za úspěšnou mobilitu a starostlivou péči patří slovenskému týmu.
Našim žákům pak uznání za odpovědný přístup k uloženým úkolům a reprezentaci naší školy. 

Jana Binarová, koordinátor
7. 12. 2019

Více informací na: http//3Daidsforhandicappedchildren.eu

V níže uvedeném souboru naleznete rovněž fotografie.