00 800 67 89 10 11

01. leden 2020 00:00 - 30. červen 2020 00:00 | Jihlava

Radě EU předsedá Chorvatsko

Od 1. ledna 2020 přebírá předsednictví v Radě EU Chorvatsko. Víte, jaké jsou priority chorvatského předsednictví, a co vlastně tato funkce obnáší?

Rada Evropské unije jedním z vrcholných orgánů EU. Jsou v ní zastoupeny všechny členské státy, a to vždy jedním ministrem zodpovědným za daný rezort. Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá legislativu EU, a činí i různá další důležitá rozhodnutí o společné politice.

Ve výkonu předsednictví Rady EU se po půl roce střídají jednotlivé členské státy. Předsednická země vždy plánuje a řídí zasedání Rady, do značné míry i nastoluje jejich agendu, dohlíží na jejich průběh, a organizuje různá další formální i neformální setkání. Kromě toho též zastupuje Radu ve vztahu k jiným orgánům EU (zejména Komise a Parlament). Česká republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009.

Mezi priority chorvatského předsednictví patří:

  • Evropa která se rozvíjí (vyrovnaný a udržitelný rozvoj)
  • Evropa která se propojuje (propojená ekonomika)
  • Evropa která chrání (bezpečnější EU)
  • Vlivná Evropa (světový lídr a silný partner pro své sousedy)
Zastřešujícím sloganem Chorvatska pro rotující šestiměsíční předsednictví je: „Silná Evropa ve světě výzev".

Web chorvatského předsednictví naleznete zde.

Europe Direct Jihlava připravuje na březen 2020 přednášku, představující Chorvatsko po stránce kulturní, historické, geografické, politické i cestovatelské. O této akci budete včas informováni na našem webu i Facebooku.