00 800 67 89 10 11

12. listopad 2019 08:00 - 00:00 | Pardubice

EU, ČESKOSLOVENSKO a 17. LISTOPAD

Interaktivní vzdělávací program pro žáky Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči.

Lektorka Europe Direct Pardubice, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., navštívila 12. listopadu 2019 Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči s dvouhodinnovým vzdělávacím programem "EU, Československo a 17. listopad".

Pro žáky gymnázia byl připraven interaktivní program zahrnující témata evorpské integrace v kombinaci s rekapitulací historických událostí souvisejících s obdobím kolem 17. listopadu 1989.

Jednalo se o dva dvouhodinové programy - prima a sekunda; tercie.
Oba programy byly zaměřené na připomenutí výročí 17. listopadu 1989 v propojení s kontextem evropské integrace, která začala být po druhé světové válce v Evropě intenzivní. Interaktivní programy nebyly ale jenom o politice, zaměřily se na kulturu a běžný život v Československu i celé Evropě.


Děkujeme za pozvání a těšíme se příště na viděnou.